http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น ประปา,ไฟฟ้า,ถนน กองช่าง ทต.จันจว้า

#
รายการแจ้ง
ประเภทการแจ้ง
ผู้แจ้ง
ว/ด/ป ที่แจ้ง
จำนวนคนอ่าน
หมายเหตุ
1 ก่อสร้างฝายกันน้ำ อื่น ๆ นายนิมิตร XXXXXX 7 พฤษภาคม 2561 393 ครั้ง รับเรื่องแล้ว
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com