http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการใหม่อยู่ด้านบนสุด

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
หมายเหตุ
50

26 ธันวาคม 2566 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
48

แบบฟอร์มการขอบ้านเลขที่

ไฟล์แนบ

30 พฤศจิกายน 2566 นายสุพล นัดดาพรหม  -
47

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง

ไฟล์แนบ

30 พฤศจิกายน 2566 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
46

คู่มือบำรุงทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊กดู Link

21 พฤศจิกายน 2565 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
44

ขอเชิญพนักงาน ลูกจ้าง กองช่างทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อตติดตามและมอบหมายงาน...กระชับเวลา เร่งดำเนินการ งานภายในความรับผิดชอบกองช่างทั้งหมด ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 3 วันที่ 26 ก.ค.2565 เวลา 9.30 นเป็นต้นไป ขอให้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

25 กรกฎาคม 2565 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
43

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาชมรมช่างจังหวัดเชียงรายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งรายชื่อได้ที่งานธุรการสถานที่แข่งขัน จังหวัดเชียงราย

23 มิถุนายน 2565 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
42

ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (มยผ.1281-63 ถึง มยพ.1288-63)

คลิ๊กดู Link

20 ธันวาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
41

คู่มือการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว

คลิ๊กดู Link

20 ธันวาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
40

คู่มือการเจาะสำรวจชั้นดิน

คลิ๊กดู Link

20 ธันวาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
39

ข้อแนะนำการทดสอบ

คลิ๊กดู Link

20 ธันวาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
38

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564)

ไฟล์แนบ

04 พฤศจิกายน 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
37

คู่มือความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2

คลิ๊กดู Link

17 สิงหาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
36

การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ

ไฟล์แนบ

13 สิงหาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
35

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิ๊กดู Link

27 พฤษภาคม 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
34

คู่มือประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคาร

คลิ๊กดู Link

29 เมษายน 2564 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ  -
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com