http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง


นายดำรงเกียรติ ตันเขียว

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า


9 ตุลาคม 2561

นายดำรงเกียรติ ตันเขียว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

damrongkiat@gmail.com

0612915085

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com