http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง


นายนเรศ มาละ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า


27 มกราคม 2559

นายนเรศ มาละ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา(อำนวยการต้น)

ฝ่ายการโยธา

งานควบคุมอาคารและผังเมือง

Naredmala@Windowslive.com

087-3199932

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com