http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง


นายศราวุฒิ คิดข้างบน

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า


21 สิงหาคม 2566

นายศราวุฒิ คิดข้างบน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ฝ่ายการโยธา

งานควบคุมอาคารและผังเมือง

่่่่j@Windowslive.com

0

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com