http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับประมงจังหวัดเชียงรายดำเนินกิจกรรม Kick Off โครงการ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียงราย (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง)) กล่าวรายงานโครงการฯ นายณัฐวุฒิ ประวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ กิจกรรมดำเนินขึ้น ณ บริเวณเวียงหนองหล่ม(วัดป่าหมากหน่อ)


ภาพ/เนื้อหาโดย : นายศราวุฒิ คิดข้างบน เมื่อ : 28 มีนาคม 2561


CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com