รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น ประปา,ไฟฟ้า,ถนน

#
รายการแจ้ง
ประเภทการแจ้ง
ผู้แจ้ง
ว/ด/ป ที่แจ้ง
จำนวนคนอ่าน
หมายเหตุ
2 ขออนุเคราะห์ อื่น ๆ สมศรี ร่XXXXXX 23 มิถุนายน 2565 344 ครั้ง ยังไม่รับเรื่อง
1 ก่อสร้างฝายกันน้ำ อื่น ๆ นายนิมิตร XXXXXX 7 พฤษภาคม 2561 1199 ครั้ง รับเรื่องแล้ว