http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง


นายเสาร์ชัย พรมสาร

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ กองช่างเทศบาลตำบลจันจว้า


8 กรกฎาคม 2559

นายเสาร์ชัย พรมสาร

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายการโยธา

งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ

xxxx@gmail.com

0000000000

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com