http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการใหม่อยู่ด้านบนสุด

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
หมายเหตุ
9

ใบแจ้งการขุดดิน - ถมดิน

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
8

หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
7

หนังสิอรับรอง วิศวกร - สถาปนิก

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
6

หนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
5

หน้งสือมอบอำนาจ

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
4

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
3

คำร้องทั่วไป

26 กันยายน 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com