http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

รายการใหม่อยู่ด้านบนสุด

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
หมายเหตุ
32

กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

คลิ๊กดู Link

07 มกราคม 2564 นายสุพล นัดดาพรหม  -
31

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบถังเก็บน้ำมันของสถานบริการน้ำมัน

คลิ๊กดู Link

03 พฤศจิกายน 2563 นายสุพล นัดดาพรหม  -
30

แนวทางกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

คลิ๊กดู Link

03 พฤศจิกายน 2563 นายสุพล นัดดาพรหม  -
29

ประชาสัมพันธ์แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

คลิ๊กดู Link

30 ตุลาคม 2563 นายสุพล นัดดาพรหม  -
28

ประชาสัมพันธ์หนังสือการ์ตูนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ฉบับประชาชน

คลิ๊กดู Link

30 ตุลาคม 2563 นายสุพล นัดดาพรหม  -
27

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำนวน 8 หน้า) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

คลิ๊กดู Link

31 ตุลาคม 2562 นายศราวุฒิ คิดข้างบน  -
26

บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
25

แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
24

แบบบ้านห่วยใยไทยประชาสุขใจ

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
23

แบบบ้านไทยพอเพียง

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
22

แบบบ้านสานฝัน

คลิ๊กดู Link

20 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
21

กฎกระทรวง ฉบัับ 55

คลิ๊กดู Link

17 กันยายน 2561 นายสุพล นัดดาพรหม  -
17

"ผังเมืองของเรา" โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

คลิ๊กดู Link

03 ตุลาคม 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
15

ส่วนประกอบของบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
14

การต่อเดิมที่จอดรถ (ไฟล์วีดีโอ)

คลิ๊กดู Link

02 ตุลาคม 2560 นายสุพล นัดดาพรหม  -
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com