http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน กลุ่มปางควายฯ ประชาชนในพื้นที่ ณ ปางควายบ้านต้นยาง


ภาพ/เนื้อหาโดย : นายศราวุฒิ คิดข้างบน เมื่อ : 7 กันยายน 2560


CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com